Comunicat de la Junta de Govern


21 de Novembre de 2019

De conformitat amb la Interlocutòria de data 21 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, s’ha acordat suspendre provisionalment el procés electoral del Col·legi Oficial de veterinaris de Barcelona, incloent per tant les votacions previstes pel dia 23 de novembre de 2019. 

La qual cosa es comunica a les persones col·legiades i a totes les persones afectades.

Barcelona, 21 de novembre de 2019.