Nota informativa del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya sobre l’ús de medicaments en animals de producció


04 de Setembre de 2019

Davant la proximitat d’alguns canvis normatius de gran rellevància, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya informa, de manera consensuada amb el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, dels aspectes que han de tenir en compte els veterinaris en l’ús d’antibiòtics en la seva pràctica clínica.

En data 7 de gener es va publicar el nou reglament de medicament veterinari que entrarà en vigor a l’inici del 2022 i, a més, actualment s’estan revisant i debatent les modificacions del Real Decreto 109/1995 sobre medicamentos de uso veterinario.

Per donar resposta als dubtes sorgits entre els professionals respecte l’aplicació de la normativa ja publicada, les possibles modificacions de la normativa estatal i algunes mesures presents o futures del Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos (PRAN), ara s’ha elaborat aquesta nota informativa.

El document aclareix aspectes referents a la metafilaxi i la profilaxi, com ara la seva definició i els nous límits a la seva aplicació. També detalla la nova classificació, en quatre categories, que l’Agència Europea del Medicament (EMA) ha fet dels antibiòtics d’ús veterinari. Aprofundeix, a més, en àmbits rellevants del PRAN com són la prescripció veterinària, l’estudi epidemiològic i el grau d’interconnexió entre ambdós àmbits. I, finalment, explica quin ús de la informació podran fer els veterinaris que estiguin adherits al PRAN.

La nota informativa íntegra es pot descarregar en aquest ENLLAÇ.