La Generalitat obre el termini per sol·licitar ajuts per a la realització de proves de prevenció de la tuberculosi bovina


30 de Agost de 2019

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts corresponents a l’any 2019 per a la realització de proves diagnòstiques emmarcades en el programa de sanitat animal de prevenció, lluita i erradicació de la tuberculosi bovina mitjançant la publicació al DOGC núm. 7946 (26/08/2019) de la RESOLUCIÓ ARP/2088/2019, de 17 de juliol.

El període de sol·licitud serà des de l’endemà de la seva publicació, dia 27 d’agost, fins el 17 de setembre, i la seva presentació, a l’igual que l’any anterior, serà exclusivament telemàtica.

Un cop valorades les sol·licituds rebudes, la resolució l’emetrà la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat) i al web del departament (http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts).

Es pot consultar la convocatòria íntegra a la versió en línia del DOGC.