El COVB i l’ACVC presenten al·legacions a la modificació de l’Ordenança de protecció d’animals


08 de Abril de 2019

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) i l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (ACVC) han presentat al·legacions a la proposta de modificació de l’Ordenança de protecció dels animals de Barcelona. Argumenten que alguns aspectes del text manquen de fonament científic i podrien ser contraris a la deontologia professional veterinària i a les directrius de les principals organitzacions internacionals del sector.

L’Ajuntament de Barcelona prepara una modificació de l'Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals (CM 25/07/2014) per a introduir la regulació del funcionament del parc zoològic. Les línies directrius que pretén assentar les bases del nou model —pendent de l’aprovació definitiva del Ple del Govern de la ciutat— han promogut les al·legacions de la comunitat científica.

El COVB i l’ACVC, conjuntament amb experts del sector, han presentat les al·legacions, que inclouen propostes de modificació que s’espera que siguin útils per a l’aplicació dels principis de la conservació i impulsar la reforma del Zoo de Barcelona.

El Col·legi i l’Acadèmia argumenten que el projecte manca de fonamentació científica en alguns aspectes:

·         Declara erròniament que la captivitat dels animals els comporta patiment, mentre que l’estudi científic sobre el benestar animal ha identificat uns indicadors objectius que mostren que els animals als parcs zoològic poden gaudir d’un benestar molt satisfactori.

·         La limitació dels programes d’investigació i conservació de la fauna “in situ” és contrària a les bases de la conservació i podria comportar la desaparició d’algunes espècies.

·         Pretén que el Zoo de Barcelona quedi al marge de les directrius de la comunitat científica i que entitats alienes a l’àmbit professional científic hi participin.

·         La reducció dels objectius del parc zoològic al rescat, recuperació i reubicació d’animals silvestres oblida la funció principal de conservació de la biodiversitat.

Per a més informació:

Document d’al·legacions del COVB i l’ACVC

Pla estratègic Nou model del Zoo de Barcelona