L'únic certificat vàlid pel que fa a exportació d'animals de companyia és el del CGCVE


07 de Abril de 2016

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE) recorda que l'únic certificat vàlid pel que fa a exportació d'animals de companyia és l'editat pel propi Consejo, el de la coberta verda.

El CGCVE insisteix en el tema arran de que, darrerament, s’han recollit diverses queixes i reclamacions des de Llocs d'Inspecció Fronterera en relació a certificats incorrectes emesos per professionals veterinaris.

Com a recordatori, s'adjunta el document pertinent: