Informació sobre mascotes

PLACA QR

Ara el servei de l’AIAC inclou també una placa amb codi QR per la identificació de l’animal i el propietari

Des del juny de 2016, l’Arxiu de Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) posa a disposició dels seus usuaris una placa amb codi QR per penjar-la al collar de l’animal i agilitzar-ne la identificació en cas de pèrdua. Les noves altes la rebran gratuïtament al final dels tràmits habituals, mentre que els clients que ja tenen els seus animals registrats només podran obtenir-la sol·licitant un duplicat de la targeta AIAC a través de la web, amb un cost de tres euros i fent arribar els documents a l’AIAC per correu postal o personalment.

La placa amb codi QR es penja al collar de l’animal per facilitar-ne la identificació: el seu nom i les dades de contacte dels seus propietaris, telèfon mòbil inclòs.

En les noves altes, la placa amb codi QR es lliura a casa del responsable de l’animal, amb la carta de les dades identificadores que consten a l’AIAC (per activar el codi QR cal una segona visita a la clínica veterinària).

Els usuaris ja registrats que desitgin obtenir la placa amb el codi QR han de sol·licitar un duplicat de la targeta de identificació AIAC a través de la web, amb un cost de tres euros i fent arribar els documents a l’AIAC per correu postal o correu electrònic a aiac@veterinaris.cat.

Aquesta novetat en el servei respon a la voluntat de l’AIAC de millorar l’atenció als propietaris d’animals de companyia, alhora que compleix la Llei de protecció dels animals que estableix l’obligatorietat que gossos, gats i fures duguin un element identificador al collar (nom de l'animal, nom i número de mòbil del propietari).

La posada en funcionament d’aquest nou servei ha comptat amb una campanya publicitària a TV3 i Catalunya Ràdio en horari de màxima audiència, que també informa de serveis de l’AIAC com ara la ràpida recuperació d’animals o la gestió de passaports.

 

 

Petició 2a targeta