Informació sobre mascotes

PETMAXX

La nova plataforma per a la recuperació d’animals de companyia a l’estranger. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), organisme que gestiona l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), amb una decisió conjunta amb la Xarxa Espanyola d’Identificació d’Animals de Companyia (REIAC). Permet donar un major servei a les famílies usuàries de les nostres clíniques i hospitals, ja que guanyem un accés gairebé universal a les bases de dades d’arreu del món i, alhora, l’AIAC esdevé un arxiu més eficaç internacionalment.

PetMaxx: http://www.petmaxx.com/.