Información sobre mascotas

Consells quan trobem un animal perdut, abandonat o assilvestrat

El Consell  de Col·legis Veterinaris de Catalunya recorda el protocol d’actuació i fa una sèrie de recomanacions davant l’abandonament de mascotes que es produeix per aquestes dates. Entre el 25 i el 30% dels animals que es “regalen” amb motiu de les festes de Nadal i Reis són abandonats o cedits pocs mesos després.

A principis d’any se sol produir un increment d’abandonaments de mascotes. Diverses fonts apunten que entre el 25 i el 30% dels animals que es “regalen” amb motiu de les festes de Nadal i Reis són abandonats o cedits pocs mesos després. Tot i que cada vegada hi ha més conscienciació a l’hora d’adquirir o adoptar animals de companyia, també s’ha incrementat el volum de mascotes que s’adquireixen com a “regal”.

D’entrada, des dels col·legis de veterinaris de Catalunya es recomana no sucumbir a la compra d'un animal només perquè es desitgi i, en qualsevol cas, demanar consell al veterinari de confiança. El fet d'incorporar una mascota a les nostres vides, a més de fer-nos feliços, comporta una sèrie d'obligacions que resulten vitals per a la nostra mascota, especialment pel que fa a l’atenció sobre la salut i l’educació de l’animal.

Quan aquesta nova situació no funciona, en el millor dels casos es pot buscar una nova llar on en puguin tenir cura. En el pitjor dels casos, però, s'abandonen, passant a engrossir els saturats centres d'acollida o les protectores d’animals, esperant una nova oportunitat que sovint no arribarà mai.

Per això, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana que es facin una sèrie de reflexions prèvies a l’adopció o adquisició d’un animal de companyia, reflexions que s’han publicat recentment a la “Guia per a l’adquisició responsable d’animals de companyia”:

 • Abans d’adoptar, cal meditar i assumir un compromís. Cal tenir en compte que ens comprometem a cuidar-lo durant la seva vida, que pot ser de 12 anys en gossos i de 16 anys en gats.
 • No crear-se falses expectatives sobre el que significa l’entrada de l’animal a la vostra vida. Comporta molta felicitat, però també sacrificis.
 • Cal pensar en l’impacte que tindrà sobre la família, tant emocional com econòmic. Ha de ser una decisió de consens. Cal reflexionar si tots els membres de la família tindran la mateixa implicació i el mateix vincle emocional.

Actuacions davant l’abandonament de mascotes

Segons la Llei de Protecció d'Animals de Catalunya, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o assilvestrats. Aquests poden delegar la responsabilitat a entitats supramunicipals sempre que es compleixi la legislació vigent. En aquest sentit, tots els municipis haurien d’establir i informar del procediment perquè la ciutadania sàpiga què fer en cas de trobar un animal perdut o abandonat.

Des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya es posa l’èmfasi en el següents punts clau:

  1. Localització de l'animal, per poder explicar posteriorment al propietari o les autoritats on s’ha trobat o on el poden anar a buscar.
  2. Anar amb compte amb l'animal, perquè pot estar espantat o desorientat i pot reaccionar de manera imprevisible.
  3. Només si l’animal ho permet, mirar la placa identificativa, que per llei ha de portar al coll, i llegir les dades o el codi QR per poder avisar al propietari.
  4. Notificar la localització de l’animal perquè es puguin prendre les mesures necessàries, tant per a l’atenció veterinària de l’animal, com per a la identificació i localització del propietari a través de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) o d’altres arxius existents.
   Aquest avís es pot fer per telèfon als ens següents: 
  1. Ajuntament del municipi o protectora col·laboradora.
  2. Guàrdia Urbana o policia local.
  3. Mossos d'Esquadra.
  4. Agents Rurals.

L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) és un servei que des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya que s’ofereix a la ciutadania, amb la intervenció directa dels veterinaris, el qual permet localitzar els animals que són trobats quan estan degudament identificats.

document adjunt
Document CCVC