Notícies sobre el COVID-19

En aquest apartat trobareu les darreres notícies i comunicats sobre el COVID-19

 

Declaració responsable per als treballadors i treballadores per compte aliè exceptuats de l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2020

01 de Abril 2020

En desenvolupament del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, s’ha publicat l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, pel que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Llegir més >

 

 

 

Activitats veterinàries considerades essencials al Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març

31 de Març 2020

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) adreça als seus col·legiats i col·legiades alguns aclariments referents a les activitats veterinàries considerades essencials en el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Llegir més >

 

 

 

'Confinament: efectivitat i futur', article de la Dra. Maria Àngels Calvo

31 de Març 2020

La Dra. Maria Àngels Calvo ha publicat recentment, a la newsletter de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, l'article 'Confinament: efectivitat i futur'.

Llegir més >

 

 

 

‘Mussol i el coronavirus’, un conte per explicar la situació actual als més petits

30 de Març 2020

L’IRTA-CReSA ha editat, aquest mes de març, un conte il·lustrat per a ajudar a explicar als més petits de la casa la pandèmia per COVID-19.

Llegir més >

 

 

 

Comunicat: els serveis veterinaris segueixen sent una activitat essencial a partir del 30 de març

30 de Març 2020

Davant dels dubtes que puguin haver sorgit a partir de la declaració del President del Govern, dissabte passat, i també amb motiu de l'aprovació el diumenge, 29 de març, del Reial Decret Llei pel qual es regula un permís retribuït recuperable per aquells treballadors i treballadores d’empreses no essencials, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) han elaborat un seguit d’aclariments sobre com afecta aquesta Reial Decret a la professió veterinària a partir d’avui, 30 de març.

Llegir més > 

 

 

Recomanacions pel passeig dels gossos

26 de Març 2020

Davant les moltes consultes rebudes pels veterinaris respecte a la necessitat o possibilitat de desinfectar les potes de les seves mascotes, des de el Comitè de Clíniques del COVB hem consultat a Dr Lluís Ferrer i la Dra. M. Àngels Calvo, ambdós catedràtics de la UAB. D’acord amb seva resposta, us fem les consideracions i recomanacions següents:

Llegir més >

 

 

 

Suspensió dels terminis administratius

26 de Març 2020

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries i en relació al COVID-19, conegut com a coronavirus, la Junta de Govern acorda declarar que queden suspesos tots els terminis dels que disposin les persones col·legiades per exercitar els seus drets, respecte els actes dictats per aquesta corporació en exercici de les funcions públiques que els confereixen les normes vigents -des del divendres 13 de març fins mentre duri la declaració d’estat d’alarma.

Llegir més >

 

 

 

El COVB suspèn la quota col·legial del segon trimestre com a mesura de suport als professionals de la veterinària en el moment actual

26 de Març 2020

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha adoptat la decisió de suspendre la quota col·legial corresponent al segon trimestre de 2020, davant l’estat d’alarma declarat pel Govern espanyol i el moment d’incertesa econòmica que això ha generat. Aquesta decisió haurà de ser posteriorment ratificada en Assemblea de col·legiats tal com es preveu en els estatuts. L’exempció de quota no suposarà en cap cas la reducció en els serveis que es presten als col·legiats i col·legiades.

Llegir més >

 

 

 

Tancament de centres veterinaris o modificació substancial dels serveis veterinaris per la crisis sanitària motivada pel COVID-19

25 de Març 2020

CONSULTES: Diversos centres veterinaris han sol·licitat instruccions al COVB per procedir al tancament temporal d'aquests, o bé, a la reducció dels serveis i/o horaris per contribuir a la reducció dels contagis del COVID-19 i protegir la salut dels seus treballadors, especialment per la falta d'elements de protecció i els riscos associats a les visites dels animals.

Llegir més > 

 

 

10 tasques essencials dels Veterinaris per fer front a la pandèmia del Coronavirus

24 de Març 2020

L’Organització Col·legial Veterinària (OCV) informa de les tasques que estan realitzant els Veterinaris per fer front  a la pandèmia del Coronavirus.

Llegir més >

 

 

 

Aclariments al voltant de les mesures orientades als autònoms

24 de Març 2020

Us fem arribar els següents aclariments de la Gestoria Sellarès Assessors, al voltant de les mesures orientades als autònoms amb motiu del coronavirus.

Llegir més >

 

 

 

Document resum de les mesures urgents extraordinàries aprovades per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

23 de Març 2020

Com a conseqüència de la ràpida propagació de la pandèmia de COVID-19 i per a la gestió de la situació de crisi sanitària s'ha declarat, per part de les institucions governamentals, l'estat d'alarma. Aquest limita principalment la llibertat de circulació de persones i, en conseqüència, també els àmbits de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals.

Llegir més >

 

 

 

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19

23 de Març 2020

Us adjuntem el certificat autoresponsable de desplaçament, que ha publicat la Generalitat de Catalunya per acreditar la causa dels desplaçaments en el cas de què els cossos policials ho requerissin, en compliment de la limitació de la llibertat de circulació de les persones per l'estat d'alarma.

Llegir més >

 

 

 

Recollida de Material fungible als centres veterinaris

20 de Març 2020

Per tal de continuar donant resposta a la complexa situació que ens trobem, a partir d´avui us passaran a recollir el material fungible a tots aquells que l´heu posat a disposició del Servei Català de la Salut. Es posaran en contacte amb vosaltres del Departament de Benestar, el vostre material anirà destinat a les residències d´avis. 

Llegir més >

 

 

 

Consultes a distància en situació de crisi sanitària

20 de Març 2020

Davant l'actual crisi sanitària, les limitacions a la circulació per les vies públiques i el risc que suposa per als clients i els veterinaris atendre consultes presencialment en els centres veterinaris, us informem que a l'empara de l'article 8.8 del Codi Deontològic per a l'exercici de la professió Veterinària del Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya que estableix que:

Llegir més >

 

 

 

Declaració conjunta de l'OIE i l'AMV: el COVID-19 i les activitats veterinàries designades com a essencials

20 de Març 2020

En el context de la pandèmia de COVID-19, l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) i l'Associació Mundial Veterinària (AMV) criden conjuntament l'atenció sobre els rols i responsabilitats de la professió en matèria de salut pública. Destaquen les activitats veterinàries específiques que són fonamentals per garantir la continuïtat en la innocuïtat dels aliments, la prevenció de malalties i la gestió d'emergències.

Llegir més >

 

 

 

Instrucció de modificació del programa avícola de vigilància i control de Salmonel·la

20 de Març 2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha emès una ‘Instrucció de modificació del programa de vigilància i control de Salmonel·la pel que fa al RD 463/2020 COVID-19’.

Llegir més >

 

 

 

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària actualitza les recomanacions d’higiene i desinfecció davant el coronavirus

20 de Març 2020

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) posa a disposició del professionals, a la seva pàgina web, diferents recomanacions per a la correcta higiene i desinfecció davant la pandèmia del COVID-19.

Llegir més >

 

 

 

Comunicació sobre material disponible. Servei Catala de la Salut

19 de Març 2020

Per tal de continuar donant resposta a la complexa situació que ens trobem, a partir d’ara, les noves comunicacions del material fungible que es pugui cedir, s’han de comunicar directament al link: 

Llegir més > 

 

 

Recomanacions de neteja i desinfecció en instal·lacions d’indústries alimentàries

19 de Març 2020

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha elaborat un document amb Recomanacions de neteja i desinfecció per a les instal·lacions de les indústries alimentàries.

Llegir més >

 

 

 

El CCVC i la Dra. Maria Àngels Calvo publiquen l'informe científic 'SARS-CoV-2 i COVID19: Característiques, diagnosi, tractament i prevenció'

19 de Març 2020

La Dra. Maria Àngels Calvo, integrant de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, ha elaborat per al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) l'informe científic SARS-CoV-2 i COVID19: Característiques, diagnòstic, tractament i prevenció.

Llegir més >

 

 

 

‘Jo actuo x donar’, nou formulari on-line per comunicar a la Generalitat donacions de material vinculades al coronavirus

18 de Març 2020

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la campanya #JoActuo iniciada amb motiu del coronavirus, ha engegat també la iniciativa ‘Jo actuo x donar’.

Llegir més > 

 

 

RD 465/2020 DE 17 DE MARÇ. ESTAT D'ALARMA

18 de Març 2020

Avui s’ha publicat al BOE el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Llegir més > 

 

 

Instruccions referents a sanejaments i proves en boví i oví/cabrum durant l’actual situació d'estat d'alarma

18 de Març 2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha emès una instrucció per la qual s’estableixen mesures de caràcter preventiu i organitzatiu relacionades amb els programes sanitaris obligatoris per als ramaders, ADS i veterinaris habilitats, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Llegir més > 

 

 

Instrucció provisional pel compliment del Programa Sanitari del Porcí en les Explotacions Porcines de Catalunya

18 de Març 2020

La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, especialment per les sanitàries. Entre altres actuacions, s’han adoptat mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció amb l’obligació de limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.

Llegir més > 

 

 

Sol·licitud respiradors

18 de Març 2020

Amb  la intenció de ser útils i trobar una col.laboració dels centres sanitaris veterinaris: hospitals, clíniques i consultoris en l´actual situació d´estat d´alarma i d´alerta sanitària enfront del COVID-19 i les seves conseqüències, creiem que podria ser una actitud de gran solidaritat proporcionar al Servei Català de la Salut una relació dels centres que disposen de"respiradors" i que els puguin i vulguin cedir en cas que la situació sanitària actual de la ciutadania es compliqués, sempre en el ben entès que aquesta cessió no condicionés la futura activitat assistencial normal dels vostres centres.

Llegir més > 

 

 

Documentació acreditativa per als professionals veterinaris en l’actual context d’Estat d’Alarma a causa coronavirus

17 de Març 2020

Responent a diferents consultes, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha elaborat un seguit de recomanacions per als casos en què els professionals de la veterinària necessitin desplaçar-se en l’actual context d’Estat d’Alarma a causa del coronavirus.

Llegir més > 

 

 

Recomanacions si has de portar la teva mascota al veterinari/a

17 de Març 2020

Si és necessari acudir a un centre veterinari et preguem segueixes aquestes indicacions:Llegir més > 

Incidència resolta del canal telefònic del COVB

17 de Març 2020

Un cop resoltes les incidències tècniques de la centraleta digital del COVB, us comuniquem que des d'avui el telèfon 93.211.24.66 està operatiu i redireccionat.

Llegir més >

 

 

 

Servei Català de la Salut, diponibilitat material

16 de Març 2020

Us annexem sol.licitud d'informació rebuda rebuda per part del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya en relació a la sol.licitud que han rebut per part del Servei Català de la Salut.

Llegir més > 

 

 

Comunicat del COVB

16 de Març 2020

Com sabeu, estem en un moment difícil a causa del COVID-19. Hem de fer tots plegats el possible per ajudar a combatre l'expansió de la malaltia.

Llegir més > 

 

 

Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic

16 de Març 2020

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de COVID-19, la recomanació per a establiments del sectors alimentari oberts al públics és seguir les normes generals de seguretat alimentaria i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus.

Llegir més > 

 

 

Comunicat del CCVC i dels quatre Col·legis sobre el COVID 19

16 de Març de 2020

 

Des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i els quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya us comuniquem que els Centres Sanitaris, com són els consultoris, clíniques i hospitals veterinaris, podran romandre oberts al públic durant l'estat d´alarma. Per garantir la seguretat, recomanem que el centre veterinari apliqui i mantingui les següents mesures preventives:

Llegir més >

 

  

 

Infografia elaborada pel Consejo General de Colegios Veterinarios de España

13 de Març de 2020
 

Adjuntem la infografia elaborada pel Consejo General de Colegios Veterinarios de España sobre "Animals i coronavirus. Consells per propietaris d'animals"

Llegir més >

 

 

 

Infografia elaborada per IRTA-CReSA, UAB i COVB

13 de Març de 2020
 

Adjuntem infografia elaborada per IRTA-CReSA, UAB i COVB sobre "Preguntes, respostes i recomanacions en relació al COVID-19 i els animals domèstics"

Llegir més >

 

 

 

Comunicat coronavirus

13 de Març de 2020

 

Davant de l’estat d’alarma decretat pel Govern Espanyol, vinculat amb la pandèmia del coronavirus i les nombroses consultes rebudes per part de les col·legiades i col·legiats, la Junta Directiva del COVB manté aquest divendres a la tarda un reunió d'urgència per avaluar la situació.

 

 

Les autoritats recorden que no hi ha cap evidència que els aliments puguin ser una via de transmissió del COVID-19

12 de Març de 2020
 

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària d’acord amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), informa que actualment no hi ha cap evidència que els aliments siguin una font o via probable de transmissió del coronavirus COVID-19.

Llegir més >

 

 

 

Preguntes, respostes i recomanacions en relació al COVID-19 i els animals domèstics

11 de Març de 2020
 

Responent a la creixent inquietud davant l’expansió del COVID-19, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha elaborat, de la mà dels especialistes del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), un seguit de preguntes i respostes, amb la voluntat d’ajudar a solucionar els principals dubtes dels propietaris d’animals de companyia al voltant d’aquesta qüestió.

Llegir més >

 

 

 

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona posposa totes les activitats presencials programades

11 de Març de 2020

 

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha adoptat la decisió de posposar, temporalment i fins a nou avís, totes les activitats presencials programades.

Llegir més >

 

 

 

L’Organització Mundial de Sanitat Animal emet un comunicat amb preguntes i respostes sobre el coronavirus COVID-19

28 de Febrer de 2020

 

Davant a la creixent alarma entorn a l’aparició del COVID-19, des de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OiE) s’ha considerat convenient fer una crida a la calma i emetre un seguit de valoracions i recomanacions que resulten d’evident interès per als professionals de la Veterinària.

 

 

 

 


 

Avís excpecionalitat: atesa l’excepcionalitat creada per la pandèmia del COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma sanitària, aquesta informació és susceptible d’ésser modificada en qualsevol moment, especialment atès el nombre d’Administracions Públiques (Estatal, Autonòmiques i Locals) i de Cossos de Seguretat que poden actuar i els diferents criteris i recomanacions que poden prendre.

Des del COVB us informarem puntualment de les novetats que vagin sorgint  i us remetrem recomanacions per ajudar-vos a aplicar-les amb totes les cauteles, atesa la situació de força major en la que ens trobem.