"Més de 2.500 professionals al teu servei"

Què és el COVB?

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) concentra a prop de 2.500 professionals del sector veterinari. La seva missió és garantir un bon exercici professional respectuós amb els drets i els interessos de la societat en general. Per a aconseguir aquest objectiu, s’ordena l’exercici de la professió, es promouen i organitzen cursos de formació, acords amb diferents entitats i conferències sobre temes d’interès, entre d’altres tasques, procurant la perfecció i regulació dels serveis que han d’oferir els veterinaris.

L’objectiu principal del COVB és convertir-se en un instrument útil recollint les propostes, suggeriments, observacions i crítiques dels seus col·legiats i de la societat. A més, entre els seus objectius també destaca el de convertir-se en un òrgan de consulta útil oferint informació dels múltiples camps que avarca la professió.

Relació de Presidents del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

President

Període

D. Manuel Martínez Rabanete

1900 – 1904

D. Ramon Turró Darder

1904 – 1914

D. Francisco Sugrañés Bardagí

1914 – 1916 i 1920 – 1922

D. Antonio Darder

1916 – 1917

D. Cayetano López López

1918 – 1920

D. Pablo Martí Freixas

1922 – 1924

D. José Rueda Vilanova

1924 – 1928 i 1939 – 1940

D. Pedro Farreras Sampere

1928 – 1930

D. Alberto Brugal

1930 – 1931 i 1934 – 1936

D. Joaquín Gratacós

1931 – 1934

D. José Vidal Munné (COVC)

1934 – 1936

     Delegado Barcelona ciudad

 

        D. Cirilo R. Danés

 

     Delegado Barcelona provincia

 

        D. Alberto Brugal

 

D. Jaume Pagès Basach (COVC)

1936 – 1939

D. Benigno García Neira

1940 i 1943 – 1944

D. José María Beltrán

1940 – 1941

D. Bartolomé Palmer

1941 – 1943

D. José Villarig

1944 – 1946

D. Aniceto Puigdollers

1946 – 1949

D. Alfredo Albiol Gas

1949 – 1953

D. Antonio Riera Adroher

1953 – 1954

D. José Séculi Brillas

1954 – 1977

D. Pedro Costa Batllori

1977 – 1980

D. Agustín Carol Foix

1980 – 1983

D. Buenaventura Claveguera Claveguera

1980 – 1983 (en funcions)

D. Francisco Monné Orga

1983 – 1991

D. Joaquín Sabaté Aranda

1991 – 1996

D. Jaime Balagué Estrems

1996 – 2000

D. Francesc Monné Orga

2000 – 2008

Dña. María Teresa Mora Ventura

2008 – 2010

D. Emili Revilla Vallbona

2010 – 2012 (en funcions)

D. Josep. A. Gómez Muro

2012 – 2018