"Tot allò que hem fet, tot allò que farem"

Memòria d'activitats

La Memòria Anual d’Activitats ofereix als professionals un recull de les dades més significatives i les accions realitzades pel COVB

 


Descarregar en PDF

 

Memòria COVB 2015
Desembre 2016:

- JUNTA DE GOVERN

- MEMBRES

- PRINCIPALS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DURANT EL 2015

- DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2015

- CAMPANYES COVB

- BEQUES RAMON TURRÓ 2015

- AJUTS PER A CURSOS

- BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

- ATENCIÓ ASSÍS: MÀXIMA SENSIBILITAT

- CCPA. COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA

- CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA

- DEONTOLOGIA. PROFESSIONAL VETERINÀRIA

- CVPA. COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA

- PROTECCIÓ DELS ANIMALS

- SERVEIS JURÍDICS

- FORMACIÓ

- APROPEM. BORSA DE TREBALL

- SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

- IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

- COMUNICACIÓ. INTERNA I EXTERNA

- AFERS SOCIALS

 

 

 
 


Descarregar en PDF

 

Memòria COVB 2014
Juliol 2015:

- JUNTA DE GOVERN
- COMITÈ DE CLÍNIQUES
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS
- SERVEIS JURÍDICS
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM
- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA
- COMUNICACIÓ
- AFERS SOCIALS

 

 


Descarregar en PDF

Memòria COVB 2013
Juliol 2014: 

- JUNTA DE GOVERN
- CVPA

- COMITÈ DE CLÍNIQUES
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS
- SERVEIS JURÍDICS
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM

- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA
- COMUNICACIÓ 

- AFERS SOCIALS

 

 


Descarregar en PDF

Memòria COVB 2012
Juliol 2013: 

- JUNTA DE GOVERN
- CVPA

- COMITÈ DE CLÍNIQUES
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- SERVEIS JURÍDICS
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM

- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA
- COMUNICACIÓ 

- AFERS SOCIALS

 

  Descarregar en PDF

Memòria COVB 2011
Juliol 2012: 

- JUNTA DE GOVERN
- CVPA

- COMITÈ DE CLÍNIQUES
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- SERVEIS JURÍDICS
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM

- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA
- COMUNICACIÓ 

- AFERS SOCIALS

 

 

 

 

 
Descarregar en PDF

Memòria COVB 2010
Juliol 2011: 

- JUNTA DE GOVERN
- COMITÈ DE CLÍNIQUES 

- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- SERVEIS JURÍDICS

- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM

- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA

- COMUNICACIÓ

-ACTIVITATS LÚDIQUES

 

 

 

 

 
Descarregar en PDF

Memòria COVB 2009
Juliol 2010: 

- JUNTA DE GOVERN
- COMITÈ DE CLÍNIQUES 

- SERVEIS JURÍDICS
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ 

- APROPEM

- MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 

- ACTIVITATS LÚDIQUES