"Tot allò que hem fet, tot allò que farem"

Memòria d'activitats

La Memòria Anual d’Activitats ofereix als professionals un recull de les dades més significatives i les accions realitzades pel COVB

 

Descarregar en PDF

 

Memòria COVB 2019
Juny 2020:

PRESENTACIÓ

JUNTA DE GOVERN

PERSONAL DEL COVB

PRINCIPALS XIFRES DEL 2019

PRINCIPALS EIXOS D’ACCIÓ

SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)

BEQUES RAMON TURRÓ I AJUTS PER A CURSOS

PROGRAMA ASSÍS DE SUPORT ALS VETERINARIS

IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

GERÈNCIA

DEPARTAMENT JURÍDIC

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

BORSA DE TREBALL

ASSESSORAMENT FISCAL I LABORAL

COMITÈ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL VETERINÀRIA

COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE

LA CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA

COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

NOUS PREMIS VETS

ÀREA DE COMUNICACIÓ

ACTIVITATS DESTACADES

NOTÍCIES DEL COVBS

 

 

 

 

Descarregar en PDF

 

Memòria COVB 2018
Juny 2019:

- PRESENTACIÓ

- JUNTA DE GOVERN

- PRINCIPALS XIFRES DEL 2018

- SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

- RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)

- BEQUES RAMON TURRÓ I AJUTS PER A CURSOS

- PROGRAMA ASSÍS DE SUPORT PER ALS VETERINARIS

- IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

- DEPARTAMENT JURÍDIC

- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

- APROPEM. BORSA DE TREBALL

- COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA COMITÈ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL VETERINÀRIA

- COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

- ÀREA DE COMUNICACIÓ

- ACTIVITATS DESTACADES

 

 

 

 

Descarregar en PDF

 

Memòria COVB 2017
Juny 2018:

- L’ACTIVITAT DEL COVB EL 2017

- JUNTA DE GOVERN

- PRINCIPALS XIFRES DEL 2017

- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

- SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

- RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)

- BEQUES RAMON TURRÓ I AJUTS PER A CURSOS

- PROGRAMA ASSÍS: UN PUNT DE SUPORT PER ALS VETERINARIS

- IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

- SERVEIS JURÍDICS

- FORMACIÓ

- APROPEM - BORSA DE TREBALL 24 SERVEI DE COMUNICACIÓ

- COMITÈS DEL COVB

- COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

- COMITÈ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL VETERINÀRIA

- COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

- ACTIVITATS DESTACADES

- CONCURS ANIMALART I CELEBRACIÓ DE LA FESTA DEL PATGE

- CURS A VIC SOBRE LA RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS

- CURSA INTERCOL·LEGIAL SABADELL PROFESSIONAL

- BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

- LLIURAMENT DEL PRIMER GOS PIGALL ENSINISTRAT A CATALUNYA

- PRESENTACIÓ DEL COL·LEGI ALS FUTURS GRADUATS DE LA UAB

- FESTA DELS ANIMALS DE LES FESTES DE LA MERCÈ 2017

- TROBADA A MANRESA I HOMENATGE A BARCELONA, PER SANT FRANCESC D’ASSÍS

- CONFERÈNCIA ESTATAL SOBRE ‘LA VETERINÀRIA I EL BENESTAR ANIMAL’

- DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA ‘COM SERIA UN MÓN SENSE VETERINARIS’

 

 

 

 

Descarregar en PDF

 

Memòria COVB 2016
Juny 2017:

- LA FEINA DEL COVB EL 2016

- JUNTA DE GOVERN

- MEMBRES

- EL COVB EN XIFRES

- CAMPANYES DEL COVB

- BEQUES RAMON TURRÓ

- AJUTS PER A CURSOS

- BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

- PROGRAMA ASSÍS: UN PUNT DE SUPORT

- CCPA. COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA

- DEONTOLOGIA. PROFESSIONAL VETERINÀRIA

- CVPA. COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

- SERVEIS JURÍDICS

- FORMACIÓ

- APROPEM. BORSA DE TREBALL

- SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI: MEDICINA VETERINÀRIA

- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

- IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

- ESPORT

- AFERS SOCIALS

- ANIMALART 2016

- COMUNICACIÓ

- NOTÍCIES

 

 

 

 


Descarregar en PDF

 

Memòria COVB 2015
Desembre 2016:

- JUNTA DE GOVERN

- MEMBRES

- PRINCIPALS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DURANT EL 2015

- DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2015

- CAMPANYES COVB

- BEQUES RAMON TURRÓ 2015

- AJUTS PER A CURSOS

- BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

- ATENCIÓ ASSÍS: MÀXIMA SENSIBILITAT

- CCPA. COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA

- CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA

- DEONTOLOGIA. PROFESSIONAL VETERINÀRIA

- CVPA. COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA

- PROTECCIÓ DELS ANIMALS

- SERVEIS JURÍDICS

- FORMACIÓ

- APROPEM. BORSA DE TREBALL

- SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

- IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

- COMUNICACIÓ. INTERNA I EXTERNA

- AFERS SOCIALS

 

 

 
 


Descarregar en PDF

 

Memòria COVB 2014
Juliol 2015:

- JUNTA DE GOVERN
- COMITÈ DE CLÍNIQUES
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS
- SERVEIS JURÍDICS
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM
- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA
- COMUNICACIÓ
- AFERS SOCIALS

 

 


Descarregar en PDF

Memòria COVB 2013
Juliol 2014: 

- JUNTA DE GOVERN
- CVPA

- COMITÈ DE CLÍNIQUES
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS
- SERVEIS JURÍDICS
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM

- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA
- COMUNICACIÓ 

- AFERS SOCIALS

 

 


Descarregar en PDF

Memòria COVB 2012
Juliol 2013: 

- JUNTA DE GOVERN
- CVPA

- COMITÈ DE CLÍNIQUES
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- SERVEIS JURÍDICS
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM

- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA
- COMUNICACIÓ 

- AFERS SOCIALS

 

  Descarregar en PDF

Memòria COVB 2011
Juliol 2012: 

- JUNTA DE GOVERN
- CVPA

- COMITÈ DE CLÍNIQUES
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- SERVEIS JURÍDICS
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM

- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA
- COMUNICACIÓ 

- AFERS SOCIALS

 

 

 

 

 
Descarregar en PDF

Memòria COVB 2010
Juliol 2011: 

- JUNTA DE GOVERN
- COMITÈ DE CLÍNIQUES 

- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- SERVEIS JURÍDICS

- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
- APROPEM

- USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA
- ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
- IDENTIFICACIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA

- COMUNICACIÓ

-ACTIVITATS LÚDIQUES

 

 

 

 

 
Descarregar en PDF

Memòria COVB 2009
Juliol 2010: 

- JUNTA DE GOVERN
- COMITÈ DE CLÍNIQUES 

- SERVEIS JURÍDICS
- COMITÈ DE DEONTOLOGIA
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ 

- APROPEM

- MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 

- ACTIVITATS LÚDIQUES