"Un equip al servei dels col·legiats"

JUNTA DE GOVERN

L’actual Junta de Govern es composa pels veterinaris col·legiats exposats a continuació:

Ricard Parés

(Col·l B-2621)

VICEPRESIDENT

 

Íñigo Lyon Magriñà

(Col·l B-882)

SECRETARI

 

Marta Legido

(Col·l B-1454)

TRESORERA

 

Joana Sureda Guixà

(Col·l B-2760)

Vocal

 

Manel Oms

(Col·l B-532)

Vocal responsable de les relacions amb els veterinaris en l'exercici de la clínica d'animals de companyia.

 

Jaume Fatjó

(Col·l B-1980)

Vocal responsable de les relacions amb l'empresa privada

 

Anna Romagosa

(Col·l B-1844)

Vocal responsable de les relacions amb els veterinaris en l’exercici lliure d’animals de renda.

 

Santi Férriz

(Col·l B-1420)

Vocal responsable de les relacions amb els veterinaris en l’exercici lliure d’animals de renda.

 

Silvia Serdà

(Col·l B-1301)

Substituta de membres de la Junta de Govern.