"Un equip al servei dels col·legiats"

JUNTA DE GOVERN

La candidatura guanyadora per als propers 4 anys (2016-2020) per a tots els càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi de Veterinaris de Barcelona en no haver-se presentat cap altre opció, està formada per un equip de 15 veterinaris col·legiats que s’exposen tot seguit:

Llicenciat en Veterinària per la Facultat de Saragossa l’any 1975, Diplomat en Sanitat per l’Escola Nacional de Sanitat a l’any 1977 i Diplomat en Veterinària de Salut Pública per l’Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya al 1996. És veterinari titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social des de l’any 1978. Ha estat professor d’Histologia i Anatomia Patològica a la Facultat de Veterinària de Saragossa, Interventor Sanitari d’Escorxador, Coordinador del Partit Oficial Veterinari de l’Anoia i membre de la Junta Municipal de Salut Pública de l’Ajuntament de Manresa. És membre de l’Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Catalunya Central i és coordinador del Partit Oficial Veterinari del Bages. Ha impartit cursos per a manipuladors d’aliments a diferents ajuntaments de la comarca del Bages i ha assistit a nombrosos cursos i seminaris relacionats principalment amb la Salut Pública.

Josep A. Gómez Muro

(Col·l 468)

PRESIDENT

Llicenciat en Veterinària per la Facultat de Saragossa a l’any 1985, Diplomat en microcirurgia vasculo-nerviosa (Universidad de Extremadura) i Diplomat en fibroendoscòpia digestiva Veterinària en petits animals (Universidad de Extremadura). Soci d’AVEPA i soci fundador de ACVAC. Fundador, director i veterinari de clíniques i consultoris de petits animals de St. Cugat del Vallès, Rubí i Terrassa. Veterinari de Medicina General i cirurgià. Col•laboracions com assistent veterinari en clíniques a St. Cugat del Vallès, Saragossa i Terrassa. Ha contribuït a la divulgació de l’especialitat de clínica de petits animals a través de publicacions clíniques en la Revista mensual ‘Guau’ i de col•laboracions literàries sobre animals a ‘La Vanguardia’. Assistent a congressos, cursos i seminaris de medicina interna, cirurgia, gastroenterologia, odontologia i malaltia periodontal, etologia clínica i dermatologia.

Íñigo Lyon Magriñà

(Col·l 882)

SECRETARI

Llicenciat en Veterinària per La universitat de Saragossa l’any 1977. Veterinari especialista en clínica de petits animals des de fa 30 anys. Membre de AVEPA i assistent a diversos cursos i congressos de l’especialitat. També és Diplomat en Sanitat. Va ser Veterinari titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca des de 1981 a 1991 i és Veterinari titular al Departament de Salut Pública des de l’any 1991.

Jordi Vilà Julià

(Col·l 513)

TRESORER

Llicenciat en Veterinària. Especialista en Avicultura (Hens Voeders amb els Dtors. Van Elsaker, Creemens Hautekiet y Prof De Voos de la Universitat de Gante). Va treballar a l’empresa P. Hens on va ser anomenat l’any 1989 Director Comercial de la Divisió P. Hens i va ser director de la revista tecnicoganadera Cargill. Dins de Cargill va ser anomenat Product Manager d’Avicultura i Porcicultura i l’any 1994, Director de Consum de Cargill España. Del 1997 al 1998 col•labora a ASOVAC en Relacions Institucionals. L’any 2008 va ser anomenat Secretari de junta d’ASOPROVAC Catalunya. Compta amb una amplia trajectòria dins del teixit associatiu professional i científic destacant els següents: L’any 1973 va ser anomenat Vicepresident WPSA (World’s Poultry Science Association) i anys després, del 1995 al 1998, va ocupar la presidència d’aquesta entitat. És membre fundador d’Expoaviga (1974) i va ser vicepresident d’Expoaviga del 1975 al 1998. Va ser President del COVB i Vicepresident del Consell de Col•legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) del 1983 al 1991. Com a president del COVB va repetir experiència, per elecció, del 2000 al 2004 i també va repetir com a president del CCVC del 2008 al 2012. Des de l’any 1981 és membre numerari de l’ Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.

Francesc Monné Orga

(Col·l 276)

VICEPRESIDENT

Llicenciat en Veterinària per l’UAB l’any 1990 i diplomat en Salut Pública l’any 1995. Tècnic de l’Agència de Salut Pública (Departament de Salut) des de l’any 1993. Membre vocal de la Associació Empresarial Veterinària del 2010 al 2011. Exercici actual en Clínica de petits animals, des de l’any 1991. Gerent i propietari de Clínica Veterinària de petits animals a Manresa.

Santi Férriz Oliva

(Col·l 1420)

VICESECRETARI

Experiència en control lleter de cabres. Treballa a l’Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT) i és professor associat a la facultat de Veterinària de la UAB i al Campus de l’Alimentació de Torribera de la UB.

Ricard Parés Casanova

(Col·l 2621)

Vocal responsable de les relacions amb la Facultat de Veterinària.

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Animal Husbandry and Facility Manager a l´empresa Pfizer Olot SLU. Master of Science per la Universitat de Minnesota (US). Certificate of Swine Medicine per la Universitat de Minnesota (US). Acreditació FELASA com investigador amb animals d´experimentació. Membre de l’AVPCAT ( Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya). Membre de l’AASV (American Association of Swine Veterinarians). Membre de l´ Associació Espanyola de Bioseguretat (AEBioS). Membre de l´Associació Catalana de Professionals (ACP).

Anna Romagosa Mestres

(Col·l 1844)

Vocal responsable de les relacions amb els veterinaris en l’exercici lliure d’animals de renda.

Llicenciat i Doctor en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista europeu certificat en medicina del comportament de petits animals i vicepresident del col•legi europeu de veterinaris especialistes en medicina del comportament. El 1994 va realitzar estudis de postgrau en el Servei d’Etologia Clínica de la Facultat de Veterinària de Nova York. Va ser responsable del servei d’etologia clínica de l’Hospital Clínic Veterinari de la UAB de 1995-2008. Actualment, és professor del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB.

Jaume Fatjó Ríos

(Col·l 1980)

Vocal responsable de les relacions amb l’empresa privada

Llicenciat en Veterinària per la Facultat de Saragossa a l’any 1978. Des de llavors, s’ha dedicat exclusivament a la clínica de petits animals. Treballa a la clínica de la seva propietat a Granollers. Soci d’AVEPA i ACVAC. Pertany a la comissió redactora del primer Reglament per l’exercici de la clínica de petits animals l’any 1999 i a la comissió per la modificació del mateix l’any 2002.

Manel Oms Pueyo

(Col·l 532)

Vocal responsable de les relacions amb els veterinaris en l'exercici de la clínica d'animals de companyia.

Llicenciada en Veterinària per la Facultat de Veterinària de la UAB l’any 1998. Certificat d’aptitud pedagògica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster "Assessoria i Gestió d’explotacions de Boví Lleter", l’any 2003-2004 (UAB). Assistència i participació a diferents cursos i congressos nacionals i internacionals de medicina bovina, seguretat alimentària, gestió d’empresa agrària, entre d’altres. Experiència en nutrició i gestió tècnica d’explotacions de boví lleter. Sòcia al 50% de l’empresa gestió qualitat i seguretat - Serveis Veterinaris SCP, empresa dedicada a l’assessorament en temes de seguretat alimentària al sector primari. També compta amb un consultori de petits animals.

Joana Sureda Guixà

(Col·l 2760)

Vocal responsable de les relacions amb els veterinaris d’equins.

REPRESENTANTS DEL COVB DAVANT DEL CCVC

Va estudiar Ciències Veterinàries 1968-1973 a l’Universitat Complutense de Madrid i on es va doctorar l’any 1982. Ha desenvolupat la seva tasca professional des de 1975 fins el 2009 com a farmacòleg en el departament de recerca dels Laboratoris Almirall. Ha fet estades als departaments d’immunologia a l’Hospital General de Southampton; a l’Hospital de Hammersmith, Londres i en els Laboratoris Pfizer, Sandwich (Regne Unit). El seu camp d’estudi han estat els mediadors cel•lulars en processos al•lèrgics i inflamatoris i l’acció de noves substàncies en mètodes farmacològics funcionals; contribuint en el descobriment d’almagat, cleboprida, cinitaprida, ebastina, piketoprofè i l’aclidini. Ha participat en 36 congressos nacionals i internacionals. És autor o coautor de 55 treballs científics que han estat publicats en revistes especialitzades o presentats a congressos. Ha impartit cursos i conferències sobre el sistema respiratori i immunofarmacologia a l’àmbit universitari. Ha revisat originals de les revistes British Journal of Pharmacology

Josep Llupià Mas

(Col·l 453)

Llicenciada en la Facultat de Veterinària de Saragossa en 1989. Curs Postgrau en Patologia i Cirurgia Ocular animal en la Facultat de Veterinària de la UAB. 
Curs de Postgrau en Medicina i Cirurgia de Petits Animals en L'Animal Medical Center de Nova York. 
Pràctiques en la Clínica del Dr. Luera i en l'Hospital Ars Veterinària. 
Sòcia d'AVEPA des de 1989. 
Actualment treballa en la Clínica Veterinària del Barri Llatí, fundada al 1993 a Santa Coloma de Gramenet. 
Del 2006 al 2008 va ser vocal del COVB a la Comissió Permanent del CCVC. Del 2008 al 2012, vocal de la Junta de Govern del COVB i des del 2012 membre del Comitè de veterinaris per a la protecció dels animals del COVB.

Maria Pifarré Valero

(Col·l 1415)

SUPLENTS DE JUNTA DE GOVERN

Llicenciada en Veterinària per la Facultat de Veterinària de la UAB l’any 1989. Membre d’AVEPA i ACVAC. Experiència professional iniciada en laboratoris Rhone Mérieux, compaginada amb la clínica de petits animals. Des de l’any 1992 exerceix exclusivament en clínica de petits animals. De l’any 2000 al 2004, ha estat membre actiu com a representant del COVB al Consell de Col•legis de Veterinaris de Catalunya on va contribuir a impulsar la identificació en petits animals, millorar el servei de l’AIAC, ha creat campanyes d’identificació, així com millorar els documents acreditatius dels animals de companyia.

Silvia Serdà Cabré

(Col·l 1301)

Experiència com a veterinari a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. Director de l’Agència de Protecció de la Salut (2006-2012). Direcció de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (2010-2012). I Director de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (2013-2015).

Xavier Llebaria Samper

(Col·l 902)

Experiència en clínica d’animals de companyia a l’Estat espanyol i estranger. Cinc anys d’experiència, també, en Salut Pública.

Marta Legido Mateo

(Col·l 1454)