ch

EMPRESES

LLOC DE TREBALL

Empresa*

Confidencial

Si es marca confidencial, no apareixerà el nom del centre a l'oferta

Adreça

Població*

CP

Definició empresa

PERFIL DEL SOL·LICITANT

Horari

 

Total

Matí

Tarda

Nit

Especificar horari

Experiència

Funcions a desenvolupar

Disponibilitat per viatjar

CARACTERÍSTIQUES DEL SOL·LICITANT

Residència per la zona

Carnet de conduir

Cotxe propi

Informàtica

Idiomes

CONDICIONS LABORALS

Contracte laboral

Autònom

Formació a càrrec

Cotxe empresa

Marge salarial

CONTACTE AMB L'EMPRESA

Persona de contacte

Telèfon

Fax

e-mail