CENTRES VETERINARIS

LLOC DE TREBALL

Tipus Empresa*:

Empresa*:

Adreça:

CP i Població*:

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

Horari:

Completa

Matí

Tarda

Nit

Torns rotatius

Substitució

Urgències amb mòbil

Urgències presencials

Experiència:

Funcions a desenvolupar*:

Coneixements Clínica Exòtics

Coneixements en Cirurgies

CARACTERÍSTIQUES DEL SOL·LICITANT

Residència per la zona

Carnet de conduir

Cotxe propi

Informàtica

Disponibilitat per viatjar

Idiomes:

Altres

CATEGORIA DEL LLOC DE TREBALL

Personal Veterinari Director. És el personal que, reunint les condicions i titulacions exigides per la legislació per a l'exercici professional veterinari, i amb els coneixements tècnics i pràctics necessaris, exerceix un lloc de treball que comporta responsabilitat directa i última sobre el centre o servei veterinari en funcions d'organització, direcció, coordinació i supervisió del treball a desenvolupar pel personal veterinari i el personal tècnic i auxiliar de l'empresa, a més de les derivades de la prestació de serveis veterinaris.

Personal Veterinari Generalista. És el personal que, reunint les condicions i titulació exigides per la legislació per a l'exercici professional veterinari, i amb els coneixements tècnics i pràctics necessaris, exerceix un lloc de treball com a professional veterinari que comporta responsabilitat directa en funcions d'organització, supervisió i realització de les labors que tinguin lloc en l'empresa derivades de la prestació de serveis veterinaris.

Personal Veterinari Supervisat. És el personal que, reunint les condicions i titulació exigides per la legislació per a l'exercici professional veterinari, i mancant de responsabilitat directa, per estar sota la supervisió del personal Veterinari Director o del personal Veterinari Generalista, exerceix un lloc de treball com a professional veterinari.

CONDICIONS LABORALS

Contracte laboral

Autònom

Formació càrrec de l'empresa

Cotxe empresa

Hores Setmanals*:

Salari Brut anual:

Introduïr Marge

CONTACTE AMB L'EMPRESA

Persona contacte:

Telèfon:

e-mail: