COM FUNCIONA?

Dins dels serveis que ofereix el COVB als seus col·legiats, s'inclou la Borsa de Treball on els professionals que ho desitgin podran inscriure's i accedir a les ofertes del sector. Al mateix temps, els centres veterinaris i empreses que ho desitgin, també podran donar a conèixer els llocs de treball que necessiten cobrir.

Per inscriure's només s'ha d'enviar el formulari que es detalla a continuació adjuntant el Currículum Vitae preferiblement en castellà i amb una ocupació màxima de dues pàgines:

 

 

Col·legiats d'altres províncies o en situació d'atur

Per aquells veterinaris que es trobin en situació d'atur i que no estiguin col·legiats o que estiguin col·legiats a un altre col·legi, existirà una quota de 9.02€, amb la qual podran gaudir dels serveis d ‘Apropem. Els interessats en rebre aquest servei, hauran de facilitar un número de compte i la targeta de l'INEM la qual hauran de presentar cada tres mesos. Si passats tres mesos no demostren que estan a l'atur hauran de col·legiar-se per rebre els serveis d ‘Apropem. Els veterinaris col·legiats a altres col·legis hauran d’entregar cada 6 mesos el certificat de col·legiació del col·legi de procedència.

En el cas d'estar en situació d'atur i interessat/da en aquest servei, s'haurà d'enviar el formulari de la fitxa de demanda, juntament amb el CV actualitzat, títol veterinari i DNI.

 

 

Borsa de treball per ATV

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona disposa d’una borsa de treball exclusiva per ATV (Auxiliars Tècnics Veterinaris).

Per poder formar-hi part només cal enviar el CV preferiblement amb fotografia a apropem@covb.cat per estar al corrent de les ofertes.